På vej mod et bæredygtigt samfund

DTU Byg har forenet instituttets kræfter inden for forskning og innovation med andre institutter på tværs af DTU samt interessenter i industrien og offentlige myndigheder i en række tværfaglige udviklingsområder. Målet er at ruste byggesektoren til den skærpede globale konkurrence og et mere bæredygtigt samfund

DTU Byg har defineret fire tværfaglige udviklingsområder for at øge aktiviteterne inden for innovation - og forskningsbaseret rådgivning. Udviklingsområderne fokuserer på de store udfordringer, som samfundet i øjeblikket står over for - med bæredygtig udvikling som det overordnede tema. Fællesnævneren for projekterne er at befordre bæredygtige og innovative løsninger til reduktion af byggeriets forbrug af råstoffer og energi, reduktion af emissioner og andre påvirkninger af miljøet samt at optimere udnyttelsen af vedvarende energikilder. Udviklingsområderne er organiseret som tværfaglige aktiviteter i instituttet med det formål at forbedre den tværfaglige forskningsindsats og – gennem inddragelse af eksterne samarbejdspartnere i industrien og den offentlige sektor – at fremme innovation og forskningsbaseret rådgivning på nøgleområder.  

Udviklingsområderne er dynamiske aktiviteter, som bygger på instituttets organisatoriske struktur, men med en begrænset levetid, typisk 5-10 år.  Projekterne udgør sammen med Center for Arktisk Teknologi, ARTEK, ved DTU Byg, en dedikeret tværfaglig indsats på tværs af instituttets sektioner. Instituttets Innovationsforum koordinerer forvaltningen af instituttets og sektionerne med forvaltningen af udviklingsområderne og ARTEK. For øjeblikket er følgende udviklingsområder etableret: Solar Decathlon, Zero Waste Byg, ReBuild og bæredygtige lette betonkonstruktioner.