Innovation Day

Få inspiration til hvordan den nyeste forskning inden for plusenergihuse, byggematerialer og bygningskonstruktioner kan anvendes innovativt af virksomheder og industri i Danmark.  

DTU Byg præsenterer tre nye udviklingsområder, der viser, hvordan et samarbejde mellem forskning og industri kan udvikle nye produkter og generere teknologiske landvindinger. Dagen byder endvidere på mulighed for at møde Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard samt DTU’s forskere på tomandshånd og diskutere, hvordan DTU Byg kan matche konkrete udfordringer i dagens virksomheder. 

Dato: 12. september 2013 

Tid: 14.00-18.00 

Sted:  Institut for Byggeri og Anlæg
Danmarks Tekniske Universitet
Brovej, Bygning 119-øst
2800 Kgs. Lyngby


Tilmelding senest fredag 6. september: Registration@byg.dtu.dk